Lees hier het reglement van bib Kuurne.

Reglement van bib Kuurne, Boomgaardstraat 85, 8520 Kuurne 056/72.68.72, bib@kuurne.be – kuurne.bibliotheek.be


1. Inschrijving
Inschrijven gebeurt op voorlegging van een identiteitsbewijs. Lidmaatschap kost € 5 per jaar voor personen vanaf 18 jaar. Voor jongeren onder 18 jaar, erkende onthaalouders, scholen, rusthuizen, dagverblijven en gemeentediensten is dit gratis. Als lid van deze bib, kan gratis gebruik gemaakt worden van alle bibliotheken van regio Zuidwest. Na de inschrijving ontvangt de lener een pasje. Dit lenerspasje is strikt persoonlijk te gebruiken. Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd (€ 2,5). De eID-kaart kan ook als bibpas gebruikt worden.
Mail- en adreswijzigingen dienen zo vlug mogelijk gemeld te worden. Een inschrijving geldt voor een jaar. Het lidgeld wordt geïnd bij het eerste bezoek na de verjaring van de vorige inschrijving.


2. Lenen
Lenen van alle materialen in de bib is gratis. Alles kan vier weken ontleend worden. De uitleentermijn kan verlengd worden tot max. 8 weken, op voorwaarde dat de werken niet gereserveerd zijn.
Per kaart kunnen maximaal vijftien materialen tegelijkertijd ontleend worden waaronder maximum 1 e-reader met daarop 5 e-boeken (enkel volwassenen). Dvd’s en speelgoed/spellen zijn beperkt tot twee items per kaart. Op een lenerskaart van een -12 jarige kan enkel jeugdmateriaal geleend worden.


3. Reserveren:
Een reservatie kost € 0.50 per stuk. Indien de bib het gevraagde werk niet in bezit heeft, kan het aangevraagd worden via het systeem van Inter Bibliothecair Leenverkeer (IBL). Die kosten (3 €) vallen ten laste van de aanvrager.


4. Leengeld (bij overschrijden leentermijn)
Vier dagen voor de leentermijn verstrijkt krijgt de lener een herinneringsmail. Die mail is een dienst. Komt deze mail niet aan of in de ongewenste mail, dan is de bib daar niet verantwoordelijk voor. De lener dient zelf de leentermijn in het oog te houden.
Na de gratis leentermijn wordt per dag per item 20 cent leengeld gerekend. Na een week te laat wordt per post een eerste maning verstuurd, een tweede en laatste verwittiging na een maand. Indien de gebruiker hieraan geen gevolg geeft, wordt het dossier doorgegeven aan de financiële dienst die een procedure opstart.


5. Beschadigingen
Uitleningen zijn persoonlijk en de lener is verantwoordelijk voor de op zijn kaart uitgeleende werken. De lener controleert het item vóór het uitlenen of bij thuiskomst en verwittigt de bib dezelfde dag nog als het item beschadigd of niet compleet is. Bij verlies of totale beschadiging betaalt hij de kostprijs van het materiaal. Bij gedeeltelijke beschadiging bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

6. Hulp en info
De gebruiker kan altijd met elke vraag naar informatie of begeleiding bij een bibliotheekmedewerker terecht.

7. Gebruik van internet
Wie 10 jaar is en een lenerskaart bezit, kan gebruik maken van internet in de bibliotheek. Wie jonger is, kan dit met begeleiding van een meerderjarige (18+).
Het gebruik van internet is gratis en kan voor een uur. Een printafdruk kost 15 cent zwart-wit en 50
cent in kleur.
Het personeel helpt bij het opstarten van de PC en met algemene zoeksuggesties, maar geeft geen
individuele opleiding rond het gebruik van digitale programma’s. De bibliotheek kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van internet.
Is verboden:
- gebruik van internet voor illegale of commerciële doeleinden
- zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het
copyright
- schenden van het computerbeveiligingssysteem
- vernietigen of veranderen van computerinformatie
- gebruik van eigen software
- het opslaan van gegevens op de harde schijf van de bibliotheek
Sancties: de sanctie is afhankelijk van de ernst van de inbreuk en kan leiden tot het vergoeden van
de veroorzaakte schade, de tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet of van de
bibliotheek, of bij ernstige vergrijpen tot juridische vervolging. Het bedrag van de vergoeding wordt
door de bibliothecaris bepaald.


8. Gedrag in de bib
Na één verwittiging worden gebruikers die storend of aanstootgevend gedrag vertonen door de
bibmedewerker verzocht de bibliotheek te verlaten. Eten en drinken is in de bibliotheek verboden,
tenzij de bib dit zelf aanbiedt.
Wie de bibliotheek gebruikt, verklaart zich akkoord met het reglement. Dit reglement is steeds
raadpleegbaar op de bibliotheekwebsite en in de bib.
Voor scholen, onthaalouders, dagcentra, rusthuizen en gemeentediensten geldt een aparte regeling,
beschreven in een bijlage.


Samengevat:


Wanneer is de bib open?
Maandag 16u-19u (niet in juli en augustus)
Dinsdag 16u-19u
Woensdag 14u-19u
Donderdag 16u-19u
Vrijdag 16u-19u
Zaterdag 9u -12u


Hoeveel kan ik maximaal lenen per lidkaart?
Alles samen 15 exemplaren
E-reader (volw) 1
E-boeken op e-reader 5
Dvd’s 2
Speelgoed/spellen 2
Wat is het tarief voor?
Lidgeld jaarlijks – 18 en student gratis
Lidgeld jaarlijks + 18 5 euro
Vervangen lidkaart 2,5 euro
Reservatie 50 cent
Kopiekaart (25 kopieën) 2,5 euro
Print/losse kopie zwart-wit 15 cent
Print/losse kopie kleur 50 cent
Aanvraag item uit andere bib 3 euro
Leentermijn alle materialen 4 weken
Leengeld (na verstrijken leentermijn) 20 cent per dag/item